Πρόγραμμα  Μαθημάτων

Για όλα τα μαθήματα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
επικοινωνώντας απευθείας με τους χώρους

Mindful Vinyasa
 

Δευτέρα 19.30
Τρίτη 18.00
Τετάρτη 19.30
Πέμπτη 19.00

21 GRAMS BOX
28ης Οκτωβρίου 1-7, Πάτρα
695 614 4789

Hatha Yoga
 

Παρασκευή 20.00

TADASANA

Πανεπιστημίου 192, Πάτρα

694 793 5732

Restorative Yoga 


Τρίτη 20.00

TADASANA

Πανεπιστημίου 192, Πάτρα

694 793 5732

Slow Flow

Παρασκευή 18.00

Art Evolution 

Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 7, Πάτρα 

694 565 1319